GAAEC Едукативна програма Euro-Mediterranean Journalism Institute (EMJI) Print
Thursday, 29 July 2010 15:27
There are no translations available.

16 – 26 октомври 2008 година, Атина

Како резултат на добрата соработка која Евро-Атлантскиот Совет на Македонија (ЕАСМ) ја развива со Грчката Асоцијација за Атлантска и Европска Соработка (GAAEC), ЕАСМ испрати двајца млади новинари кои добија стипендии да ја посетуваат школата за млади новинари Euro-Mediterranean Journalism Institute (EMJI) во Атина од 18 до 26 Октомври.
Оваа едукативна програма организирана GAAEC во партнерство со The Fund for American Studies, под покровителство на Генералниот секретаријат за информации на Грција, ги собира на едно место новинарите, вработени и студенти по новинарство од Балканскиот и Медитерански Регион како и од целиот свет, заедно во Атина од 18  до 26 октомври во Атина.
Школата е наменета за млади новинари од Балканот, земјите од Медитеранскиот дијалог и пошироко. Основната цел на оваа школа е зајканување на способностите и подигање на свесноста за потребата од продлабочени знаења и вештини со цел за објективно известување на различи прашања од областа на меѓународната политика, економијата и културата.