Вести:
Tools
You are here: Почетна|QENDRA E MEDIAS|Lajme/Të reja|THIRRJE PËR TË RINJTË
THIRRJE PËR TË RINJTË pdf Shtyp Email
E martë, 11 Shkurt 2020 13:28
 
IMG 9209web

Tema: ANËTARËSIMI I TË RINJVE NË YATA MAQEDONI
 
Këshilli Euro-Atlantik i Maqedonisë (ATA Maqedoni), përmes aktiviteteve të tij të shumta, ka arritur të zbatojë pjesën më të madhe të programit të tij për promovimin dhe zbatimin e idesë dhe vlerave euro-atlantike në vend dhe në të njëjtën kohë për të rritur ndërgjegjësimin e popullsisë në RMV për anëtarësimin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në NATO dhe BE.

Në punën e saj, për më shumë se dy dekada (që nga viti 1997), ATA Maqedoni ka zhvilluar vazhdimisht programe për përfshirjen e të gjitha grupeve të synuara në shoqërinë tonë, dhe përmes anëtarësimit të saj në ATA World në Bruksel, ka bashkëpunuar duke treguar kështu imazhin pozitiv të vendit tonë përpara 38 vende / shoqata partnere ATA në të gjithë botën.
 
Të rinjtë/studentët janë një masë kryesore kritike në vend, si intelektualë dhe udhëheqës të ardhshëm që do të marrin përgjegjësinë për zhvillimin e mëtejshëm të vendit. Në këtë drejtim, përfshirja e tyre në procesin e integrimit uuro-atlantik të RMV ka një rëndësi të madhe.
 
Në drejtim të kalimit të disa prej të rinjve në pjesën e lartë të organizatës, por edhe si një nga angazhimet për të punuar me të gjitha grupet e synuara në shoqërinë e RMV, Këshilli Euro-Atlantik i Maqedonisë filloi një procedurë për azhurnimin dhe rinovimin e anëtarësisë së të rinjve të ATA Maqedoni. (YATA Maqedoni). Me qëllim të rindërtimit për veprim më të suksesshëm dhe përgatitje për aktivitetet e ardhshme të Këshillit Rinor Euro-Atlantik të Maqedonisë.
 
Kur është afati i fundit për të aplikuar?
 
Përveç anëtarëve të saj aktual, Rinia e Këshillit Euro-Atlantik të Maqedonisë inkurajon posaçërisht pranimin e anëtarëve të rinj, studentëve dhe profesionistëve të rinj të moshës 18-30 vjeç. Procesi i anëtarësimit do të zgjasë deri më 15 mars 2020, por aplikimet do të rishikohen çdo ditë.
 
Çfarë është e nevojshme?
 
Ne i ftojmë të gjithë studentët e interesuar dhe profesionistët e rinj të na dërgojnë CV-në e tyre. Ata që kanë ide shtesë dhe sygjerime për aktivitete/projekte të caktuara. Ne i inkurajojmë ata veçanërisht me idetë dhe sygjerimet e tyre që të marrin pjesë në krijimin e programit vjetor të Këshillit Rinor Euro-Atlantik të Maqedonisë për vitin 2020.
 
Dërgoni CV-në tuaj dhe/ose propozimin (në anglisht) në Ky email po mbrohet prej spambots-ave, të duhet JavaScript me e pa ose paraqisni atë personalisht në Këshillin Euro-Atlantik të Maqedonisë në ul. Maqedonia nr. 22/1/15, 1000 Shkup.
 
A duhet të keni përvojë të mëparshme?
 
JO!
 
Kush janë kandidatët e duhur/çfarë profesioni?

Nuk ka kandidatë të caktuar, profesione apo fakultete. Cilido që është ambicioz dhe i interesuar për sigurinë, marrëdhëniet ndërkombëtare, mbrojtjen, NATO, BE, por edhe në fushën e komunikimit, organizimin e ngjarjeve, rrjetet sociale, ekonominë, kërkimin shkencor, analizën e të dhënave dhe politikën e rinisë është i mirëpritur për t’u bashkuar me ne.
 
Çfarë kandidatë po kërkojmë?
 
- ambicioz;
- i ri;
- Gati për të mësuar dhe komunikuar;
- Ata të cilë duan të udhëtojnë dhe të debatojnë me bashkëmoshatarët e tyre;
- Të punojë në një ekip;
- Ata që janë të njohur me mënyrën e vullnetarizmit.
 
Çfarë do të përfitoni/Ku do të kyçeni?
 
- Shumë mundësi për të mësuar dhe përmirësuar (në fushat që dëshironi të azhurnoni, për shembull: marrëdhëniet ndërkombëtare dhe komunikimet, siguria, mbrojtja, organizimi i ngjarjeve, hulumtimi, analiza, shkrimi i projektit, rrjeti social, protokolli, shkrimi raporte, përmbajtje gazetareske),
- Të punosh në ekipe me moshatarë dhe të moshuar,
- Mundësia për të marrë pjesë në ngjarje, konferenca dhe seminare vendase dhe ndërkombëtare (në 38 vende të botës),
- Rekomandime, certifikata dhe njohje të tjera,
- Mundësia për përfshirje në strukturën menaxhuese të YATA Maqedoni,
- Mundësia për t'u përfshirë në projektet aktuale të organizatës, si dhe në procesin e aplikimit dhe atyre të rejave (për të cilat do të merrnin shpërblim / tarifë të përshtatshme).
 
Ne besojmë se anëtarësimi në Këshillin Rinor Euro-Atlantik të Maqedonisë do të jetë një sfidë për çdo të ri dhe një mundësi për një prezantim dhe promovim më të suksesshëm personal në fushën e integrimeve euro-atlantike.
 
Për më shumë informacione, vizitoni web-faqen tonë www.atamacedonia.org.mk, ose vizitoni rrjetet tona sociale:
 
 

PUBLIKIMET

youth empowerment