Вести:
Tools
За нас PDF Печати Е-пошта

Младината на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија - МЕАСМ е организација на младите во рамките на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија која ги прифаќа и остварува програмските определби и целите на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија. Oснована е во 1999 од страна на група на амбициозни студенти и млади политичари, кои беа заинтересирани за работа на атлантските вредности.


Во изминатите години младината е многу активна во промовирањето на евро-атлантските идеи и вредности во земјата, како и развивање соработка со други YATA национални ограноци и други организации во земјата и во странство.
МЕАСМ остварува широка соработка со државните институции, цивилниот сектор, медиумите и дипломатските претставништва во земјата. Во поширок контекст, МЕАСМ преку своите активности промовира целосна поддршка на демократијата, човековите права, граѓанското општество и владеењето на правото во Република Македонија.

Повеќегодишните активности на МЕАСМ се добро познати на национално, регионално и меѓународно ниво.  
МЕАСМ е членка на Светската Младинска Атлантска Асоцијација (YАТА –Youth Atlantic Treaty Association), организација под чија закрила се 42 национални атлантски асоцијации кои дејствуваат во Евро-Атлантскиот регион и пошироко, градејќи поддршка од граѓанското општество за НАТО и трансатланската соработка, споделувајќи ги најдобрите практики меѓу нејзините членови.

YATA Македонија работи во просториите на Евро-Атлантски Совет на Македонија каде што има своја канцеларија, статут и членство. YATA Македонија има своја Фејсбук групата и дел од страната на ЕАСМ и автономија да се развие својата програма на активности кои треба да бидат одобрени од страна на Извршната канцеларија на Евро-Атлантски Совет на Македонија пред реализација, со оглед на фактот дека тие треба да бидат во согласност со политиката на организацијата и на политиката на АТА.

Главната цел на YATA Македонија е да се привлечат повеќе млади луѓе да се приклучат на Атлантската заедница. Понатаму YATA Македонија работи на развој на јадро на луѓе кои се интересираат во НАТО, безбедноста, меѓународните односи, кои ќе бидат активно вклучени во мобилизацијата на младите за овие прашања и на тој начин се промовира една јавна дебата меѓу младите во земјата во поглед на Атлантските прашања.

Работата со младите е една од клучните цели на секоја организација со оглед на фактот дека тие се идните лидери дека ќе има одговорност за процесите во општеството.

Исто така и ние веруваме дека вклучувањето на младите во мрежата на Атлантикот и нивното информирање и едукација за евро-атлантската идеја и вредности е од најголема важност.

 

Младина на Евро-Атлантскиот Совет на Македонија

 

Публикации

2 nato academy